Mötesinformation

Förbundet Rättvis Jakt

 

 

 

 

Förbundet Rättvis Jakts årsmöte för 2013.

 

Lördagen den 27 september 2014 höll FRJ sitt första årsmöte. Mötet hölls på Lerhaga gård utanför Södertälje. Det var på samma plats som förbundet bildades den 11 juni 2013.

Förbundets grundare Bernt Lindqvist upplät sin knuttimrade bostad som möteslokal, och för långväga medlemmars övernattning från fredagskväll till söndagsmorgon. Mötet inleddes med lunch.

 

Klockan 13.00 startade årsmötet med godkännande av dagordning och kallelse till mötet. Verksamhetsberättelse och bokslut föredrogs och godkändes. Efter föredragning av revisionsberättelsen beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

 

Därefter följde val av förbundsstyrelse (FS). Till förbundsordförande valdes Bernt Lindqvist (omval) och till vice förbundsordförande Leif A. Westbom (omval). Roger Palmquist valdes till kassaförvaltare och Linnéa Palmquist till förbundssekreterare (båda omval). Till ordinarie ledamot av FS valdes Sune Markusson (nyval).

 

Årsmötet ägnade dryga två timmar till att diskutera och planera för förbundets fortsatta verksamhet. Förbundets hemsida och utveckling av nätinformation och mediebevakning blir en viktig del av kommande års satsningar. Ett konkret exempel på årsmötets satsningar på information, var beslutet om att hålla ett allmänt informationsmöte den 6 november 2014 i Järbo Allhem. Detta första möte i Dalsland kommer att följas av fler informationsmöten runt om i landet. Äganderätten, älgjakten och vargpolitiken kommer att vara självskrivna frågor på dessa informationsmöten även som för förbundets verksamhet i övrigt. Medlemsavgiften för 2015 fastställdes oförändrat till 100 kr.

 

Årsmötet skedde i gemytets tecken och alla beslut var hundraprocent enhälliga. Tunga allvarliga frågor om de stora problem med urholkad äganderätt, havererad älgjakt och rovdjur som lamslår glesbygden, blandades med återkommande glam och skratt under mötets gång.

 

Det är styrelsens mål och strävan att kunna föra förbundet vidare i denna anda av positiv sammanhållning och ideellt arbete för våra medlemmars och övriga glesbygdsbors bästa.

 

Kan glesbygdens behov och rättssäkerhet tryggas, får tätorternas jägare och naturintresserade automatisk en garanti även för deras intressen, och att inte vår vilda fauna och en levande landsbygd totalt utarmas. Detta är vi skyldiga våra föräldrar som gav oss de förutsättningar som nu håller på att gå förlorade, och våra barn och barnbarn som hotas att få leva i en steril miljö utan betesdjur i hagarna och den rika vilda faunan som allt snabbare försvinner.

 

 

Med jägarhälsningar från FRJ:s styrelse

 

Linnéa Palmquist

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.