Ordförande

Förbundet Rättvis Jakt

 

 

 

Förbundets ordförande är

Bernt Lindqvist

F.d. Förbundsordförande och Förbundsjurist

i Jägarnas Riksförbund.

Expert på jaktjuridik.

 

E-postadress: bernt.lindqvist@forbundetrattvisjakt.se

Kort historik om Förbundet Rättvis Jakts grundare, Bernt Lindqvist.

 

Född 30 december 1930 på Lerhaga gård utanför Södertälje, där han fortfarande bor med

sin familj. Fick delta i lantbrukets sysslor från sex års ålder. Efter skoldag och under skollov var det att hjälpa till med ladugårdsarbete, handmjölkning, plöjning, harvning och körslor

med häst. Skördearbete sommar och höst. Ex, tillsammans med sin far skars 1944 huvuddelen av gårdens spannmålsskörd och två angränsande gårdar med liar. Då rådde världskrig, avspärrningar och grannarna var inkallade till militärtjänst. Skördad areal med

två liar 14 hektar, tidsåtgång drygt tre veckor (med övriga göromål på gården).

Sexårig folkskola. Därefter heltidsarbete på gården och angränsande gårdar. Vintertid skogsarbete med yxa, bågsåg och timmersvans. Jobbade 1947–1950 som elektriker för

att tjäna lite extra, för att kunna studera helger, kvällar (och nätter) när tiden medgav efter

2 heltidsarbeten.

 

Överskuggande intressen – jakt, vapen, rättvisefrågor och juridik.

Fick en fråga vid en tentamen i processrätt som löd ”kan Lindqvist kortfattat beskriva vad

som är största skillnaden mellan en åklagare och en försvarsadvokat?” Spontant svar –

”En åklagare ser en bov i varje människa, en försvarsadvokat ser en människa i varje bov”. Förhörsledarens kommentar, ”det ligger mycket substans i det svaret.”

Även den dagens tentamen blev godkänd.

 

Övertog ansvaret för gårdens skötsel 1947 (16 år) då fadern insjuknat. Drev gårdens lant- och skogsbruk till 1973, då kommunen tvångsköpte huvuddelen av gårdens markareal.

Bedrev entreprenadverksamhet inom bygg- mark- och vägsektorn 1955-1975. Detta delvis

ör att resursmässigt kunna bygga upp Jägarnas Riksförbund. Blev medlem i Jägarnas Riksförbund den 16 maj 1941. Förbundsordförande i JRF 1962-1964. Förbundsjurist i JRF 1970-2005. Avstängdes som förbundsjurist, av Conny Sandström (JRFs hedersordförande), med omedelbar verkan hösten 2005. Anledning – total vägran att medverka till att Jägarnas Riksförbund, i maskopi med Svenska jägareförbundet, gick bakom ryggen på medlemmarna för att genomdriva Connys Sandströms (och JRF,s nya förbundsstyrelses) krav att alla

A-, B-, E-, storlicenser, och älgskötselområden, omgående helt skulle utraderas. Att spoliera allt det som Jägarnas Riksförbund kämpat för och försvarat sedan förbundet bildades den

3 mars 1938.

 

Se även jubileumsskriften ”Jägarnas Riksförbund 50 år 1938 – 1988.”

 

Tidigt jakt- och vapenintresse. Debuterade med att skjuta en gulsparv i flykten med pilbåge 1936. Sköt första räven den 12 juli 1941 därefter dubble på två rävar påföljande kväll

(10 år gammal). Första älgen, en sextaggare, 1943 (Remington 12,7). Totalt (hittills?) drygt 150 älgar. Har jagat, förutom Sverige, i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, USA, Kanada och Ryssland.

 

Flest jakttillfällen utomlands har det blivit i Ryssland, som rådgivare till ryska regeringen,

och hedersmedlem i ryska jägareförbundet 6 miljoner medlemmar och 2,3 miljarder hektar. Vargjakt har alltid varit en högaktuell nödvändighet i den ryska jakten och viltförvaltningen. Ryssarna tror inte sina öron när de hör om svensk vargpolitik. Att bo ihop med ryska trappers (pälsjägare) ute i väglös vildmark, och att leva av vad den karga naturen kan erbjuda i norra Rysslands tajga, har varit några av livets minnesvärda upplevelser.

I övrigt hänvisas till nedanstående urval av olika arbetsuppgifter av offentlig och enskild art.

 

Urval av offentliga förordnanden 1962 – 2010

 

1974 Enmansutredning ”Samordnad älgjakt” (prop. 1975:25).

 

1975 – 2000 Medverkat i olika utredningar om vapenlagstiftningen.

 

1976 Naturvårdsverkets arbetsgrupp för jägarexamen (prop.1977/78:141).

 

1976 – 1999 Centrala ledningsgruppen för jägarexamen.

 

1977 – 1999 Initiativtagare och ledamot av tillsatt projektgrupp för test och

godkännande av fångstredskap.

 

1977 – 1983 Sakkunnig i Jakt- och Viltvårdsberedningen.

Ds Jo 1977:4 Vårjakt efter sjöfågel.

Ds Jo 1979:12 Ändringar i jaktlag och jaktstadga

Ds Jo 1981:5 Jaktens sociala och ekonomiska värden.

SOU 1979:19 Lag om jaktvårdsområden.

SOU 1979:52 Viltskador.

SOU 1980:11 Vildsvin i Sverige.

SOU 1980:29 Vilt och Trafik.

SOU 1983:21 Huvudbetänkandet, Jaktlag m.m. (Prop. 1986/87:58) JL 1987:259.

 

1993 – 1994 Jaktsakkunnig i regeringens arbetsgrupp inför EU-anslutningen 1995.

 

1992 – 1994 Ledamot i projektgruppen Viltvård i Samverkan

 

1995 – 1997 Expert i utredningen Jaktens villkor.

SOU 1997:91 (prop. 1999/2000:73) lag om viltvårdsområden m.m.

 

1998 – 2000 Expert i Rovdjursutredningen.

SOU 1999:50 Skyddsjakt på varg.

SOU 1999:146 Sammanhållen Rovdjurspolitik (prop. 2000/01:57).

 

Övrigt.

 

1962 – 1964 Förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

 

1970 – 2005 Förbundsjurist hos Jägarnas Riksförbund.

 

1982 – 2009 Rådgivare till ryska regeringen och den federala ryska viltförvaltningen.

 

2000 Hedersmedlem i Ryska Jägareförbundet (Rysslands federala viltförvaltning).

 

2000 Rysk statsmedalj ”Sobelmedaljen” (president Jeltsin).

 

2003 Ryska Regeringens hedersgåva, guldklocka med ryska riksvapnet (president Putin).

 

Förordnad som offentlig försvarare i ett stort antal jaktmål, samt ombud i tvistemål.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.