Lag & Rätt

Förbundet Rättvis Jakt

 

 

 

 

2013-11-14

 

Yttrande till JK angående Rikspolisstyrelsens svar på skadeståndskravet.

 

Läs Bernt Lindqvists yttrande här!

 

Rikspolisstyrelsens begäran till polismyndigheten om yttrande.

Rikspolisstyrelsens yttrande till JK.

 

 

2013-08-20

 

73 774 kr i skadeståndskrav till JK

för ogrundat beslag av jägares vapen.

 

__________________________________________________________________________

 

Jurist dömer ut förslag om ny älgförvaltning

Bernt Lindqvist är själv jägare men står på markägarnas sida i kampen

om marken.

Följ länk till ATL: http://www.atl.nu/skog/jurist-domer-ut-forslag-om-ny-algforvaltning

 

HD-beslut milstolpe för markägares älgjakt.

Följ länk till Jakt & Jägare: http://www.jaktojagare.se/hd-beslut-milstolpe-for-markagares-algjakt

 

 

Copyright © All Rights Reserved.